Štúdia

Štúdia tvrdí: Príjem mlieka je spojený s vyšším rizikom rakoviny prsníka u žien - až o 80%

“Podľa novej štúdie. je príjem mlieka je spojený s vyšším rizikom rakoviny prsníka u žien – až o 80% v závislosti na množstve.

Takéto titulky sa začali objavovať v médiách pred pár dňami po tom, ako vyšla na svet nová štúdia, ktorá hľadala súvislosti medzi rakovinou prsníka a konzumáciou mlieka a sójového mlieka. Podľa nej, už pri konzumácii jedného pohára mlieka denne sa zvyšuje riziko rakoviny prsníka o 50%! Preto by sa mali aj odporúčania, ktoré hovoria o príjme troch pohárov denne pozorne zvážiť.
 
Vyšší príjem mlieka má asociáciu s vyšším rizikom rakoviny prsníka, po úprave na príjem sóje. Na súčasné odporúčania ohľadom konzumácie mlieka by sa mohlo pozerať s opatrnosťou.
 
Nečudujem sa, že takýto titulok vyvolal rozruch. 30%, 50%, 80% sú obrovské čísla, hlavne ak ide o naše zdravie.

Senzácia alebo fakt?

Nakoľko otázky ohľadom mlieka a mliečnych výrobkov patria k najčastejším, ktoré dostávam, rozhodol som sa o tom napísať tento krátky článok.
 
Než sa pustíme do faktov, je podstatné si povedať, že hlavnú zásluhu v podobných ošialoch majú médiá a neuvedomelí konzumenti médii. Média chcú čítanosť a je im jedno akú informáciu do sveta vypustia. Česť výnimkám. Konzumenti médii zas vidia lákavý titulok a hneď článok zdieľajú, častokrát bez kritického zamyslenia sa. Možno si spomíntate ako minulý rok (2019) vyšla štúdia o vajciach a ich negatívnych účinkoch. Urobila veľký boom, ale odozva na seba nenechala dlho čakať a aj táto štúdia bola za krátky čas pochovaná. To isté sa deje práve teraz s touto štúdiou o mlieku a jej vplyve na rakovinu.
 
Štúdia skúmala vyše 52 795 žien (29% z nich boli černošky) zo Severnej Ameriky po dobu 7.9 rokov. Analýza ich jedálnička prebehla v podobe dotazníka o frekvencí konzumácie jedál a 24 hodinový záznam jedál z pamäti.
 
Podľa udaného príjmu mlieka a mliečnych výrobkov boli následne ženy zaradené do skupín. Autori štúdie použili viacero štatistických analýz ako spomínane zarovnanie príjmu na príjem sóje a zohladnili aj životný štýl, čo je veľmi dôležitý faktor pri analýze dopadu potravín na zdravie. To znamená, že výsledky boli presnejšie.
 
Vieme, že frekvenčné dotazníky ani 24 hodinové záznamy jedál nie sú príliš presné. Každý, kto pracuje s ľuďmi to má odskúšané na vlastnej koži, kedy ľudia zabúdajú uviesť potraviny, alebo množstvo, ktoré uvádzajú môže byť veľmi odlišné od pravdy. Záznam spamäti sa používa preto, lebo sa dá ľahko aplikovať pri veľkom počte ľudí a je väčšia šanca pravdepodobnosť, že ľudia odpovedia, keďže je rýchly. 24 hodinový záznam jedál tiež nemusí poskytnuť pravdivý obraz o dlhodobých stravovacích návykoch jedinca. V tejto štúdii ho použili len jeden krát a to na začiatku štúdie. Je vysoko pravdepodobné, že stravovacie návyky respondentov sa za tie roky aspoň čiastočne zmenili.
 
Štúdia tým pádom nezahŕňa napr. aziatky a indky.
 
Vieme tiež, že čo sa tolerancie mlieka a mliečnych výrobkov týka, je rozdieľ medzi Európanmi, Indmi a Ázijcami. Kultúry s dlhodobou konzumáciou laktózy s ňou nemajú problém, zatiaľ čo u populácii s nízkou konzumáciou mliečnych výrobkov problémy s laktózou má. Tým chcem povedať, že výsledky budú najrelevantnejšie pre skúmanú populáciu – belošky zo Severnej Ameriky.
 
 Štúdia zároveň nenašla žiadnu spojitosť medzi rakovinou prsníka a konzumáciou jogurtov a syrov. Asociácia bola len pri mlieku. Na základe zohľadnenia iných štúdii je moja hypotéza taká, že na kvalite výrobkov záleží. Konvenčne vyrábané mlieko nikomu nikdy neodporúčam. Pokiaľ však máte prístup ku kvalitnému mlieku z malej farmy, nevidím v tom z pohľadu zdravia problém. Napríklad táto štúdia skúmala rozdiely medzi konvenčne produkovaným mliekom a organickým mlieko. V nej zistili, že úroveň pesticídov a hormónov u konvenčne vyrobeného mlieka presahovali povolené limity a v porovnaní s organickým mliekom boli niekoľkonásobne vyššie.
 
V štúdiách sa viac krát ukazuje, že mlieko (konvenčne produkované) má spojitosť s negatívnymi následkami, zatiaľ čo jogurtoch a kulturovaných syroch táto asociácia chýba. Myslím si, že to bude práve obsahu živých baktérii a s nimi spoojenom fermentačnom procese.
 
Podľa štúdie, ženy pred menopauzou nemali zvýšené riziko ani keď mlieko konzumovali. Výsledky boli relevantné pre ženy po menopauze.

Mali by ste sa mlieku vyhýbať?

A čo ak ste žena po menopauze? Mali by ste sa vyhnúť mlieku?

V štúdii sa uvádza relatívne riziko až výskytu rakoviny až o 80%.  Toto je obrovské číslo, ale je potrebné dať si ho do kontextu. 80% zvýšené riziko neznamena, že 8 z 10 žien by dostalo rakovinu prsníka. V tomto prípade stačí použiť kritické myslenie. Koľko takých žien poznáte? Väčšina žien, čo poznáte asi pije viac ako jeden pohár mlieka denne…
 
V tomto prípade predstavuje toto 80% relatívne riziko výskytu cca. 1-2% z absolútneho počtu.
 
Pre jednoduchosť, ak si vezmeme 100 žien, ktoré nepili mlieko, 2 z nich dostanú rakovinu prsníka. Zatiaľ čo u tých, ktoré pili mlieko to bude 3-4 zo 100.
 
To ale ešte stále neznamená, že tieto čísla sú relevantné. Jednalo sa totiž o pozorovaciu štúdiu. Pozorovacie štúdie, aj keď sú dôležité, neskúmajú kauzalitu, ale asociáciu. Inými slovami povedané, výsledky tejto štúdie nehovoria o tom, že príjem mlieka zapríčiňoval zvýšené riziko rakoviny prsníka , ale že u žien, ktoré mlieko pili, mohlo byť jedným z mnohých faktorov vo výskyte rakoviny.
 

Záver

Aj v tomto prípade sa jedná viac o senzáciu ako o praktické odporúčanie alebo využitie. Výživa zohráva v našom živote kľúčovú úlohu a vie mnoho ovplyvniť, od zdravia, cez postavu až k psychickým či mentálnym výkonom.
 
Z môjho pohľadu je to príležitosť naučiť sa niečo nové o tom, ako výživa alebo výživové štúdie fungujú a príležitosť zahĺbiť sa o niečo viac do danej problematiky.
 
 
Moje odporúčanie je jednoduché. Ak chcete piť mlieko, pite ho, ale zamerajte sa na kvalitu. Spravíte tým lepšie pre seba aj okolie. Možno sa vám zdá, že kupovať drahšie mlieko z farmy nemá zmysel, no podporujete tým nie len svoje zdravie, ale aj lokálnu ekonomiku. Trend, ktorý pozorujem je, že po zaradení kvalitnejších potravín sa ich človeku žiada v menšom množstve, takže v konečnom dôsledku to nemusí mať ani negtívny efekt na vašu peňaženku.
 
 
A pokiaľ chcete, môžete kravské mlieko aspoň čiastočne nahradiť rastlinnými mliekami, ktoré sú už teraz dostupné naozaj všade.

Lean, powerful, healthy with nutrition approach that works for you

You have Successfully Subscribed!

Štíhly, výkonný, zdravý - s výživovým prístupom, ktorý funguje tebe

Marketing Permissions

You have Successfully Subscribed!